ΠΛ. ΕΛΕΥΘΕΡΙΑΣ 44 • 3ος Όροφος
Άνωθεν Ιατρικού Κρήτης
ΗΡΑΚΛΕΙΟ ΚΡΗΤΗΣ • 71201
Τ. 2810 341140
K. 6944 271 766
Ε. karvelas@otenet.gr