Η λιποαναρρόφηση γνωστή και ως λιποπλαστική είναι από τις πλέον συχνές

πλαστικές επεμβάσεις που εφαρμόζονται.plastic-surgery

Συχνά εντοπισμένες αποθήκες λίπους εμφανίζονται σε διάφορα σημεία του σώματος. Αυτές οι περιοχές λίπους επιμένουν να υπάρχουν παρά τις μακροχρόνιες δίαιτες και ασκήσεις και δημιουργούν δυσανάλογη εμφάνιση της περιμέτρου του σώματος.

Η λιποαναρρόφηση λειτουργεί αφαιρώντας την περίσσεια λιπώδους ιστού, ώστε να δώσει το κατάλληλο σχήμα στην περίμετρο του σώματος και να δημιουργήσει μια πιο λεπτή εμφάνιση του σώματος.

Μπορεί να εφαρμοστεί από μόνη της ή να συνδυαστεί με άλλες χειρουργικές επεμβάσεις όπως η κοιλιοπλαστική.

Η λιποαναρρόφηση δεν είναι η αποτελεσματική θεραπεία για κυτταρίτιδα ή παχυσαρκία. Τα άτομα που θα ήθελαν λιποαναρρόφηση πρέπει να είναι υγιή με δέρμα ελαστικό και σφιχτό και καλό μυϊκό τόνο.

Tumescent fluid injection (ΤεχνικήTumescent).

Ενώ υπάρχουν διάφορες τεχνικές λιποαναρρόφησης , η τεχνική Tumescent είναι η πλέον διαδεδομένη.

Αυτή η τεχνική συνίσταται στην έγχυση πριν την αναρρόφηση του λίπους , ποσότητας διαλύματος υγρών.

Αυτό το διάλυμα αποτελείται από φυσιολογικό ορό,ξυλοκαίνη,λιδοκαίνη, και προκαλεί τοπική αναισθησία , ελαττώνει την απώλεια αίματος και διευκολύνει την αφαίρεση του λίπους .

Αναισθησία

Παράλληλα με την τοπική έγχυση λιδοκαίνης μπορεί να εφαρμοστεί καταστολή ή γενική αναισθησία.

Αυτό θα αποφασιστεί από κοινού με τον ασθενή και εξαρτάται από την έκταση της λιποαναρρόφησης ή η λιποαναρρόφηση σε περισσότερα του ενός σημεία του σώματος, καθώς και από την επιθυμία του ατόμου.

Χειρουργική Τεχνική

Ο χειρουργός εισάγει μια λεπτή κάνουλα αναρρόφησης μέσα στο λίπος, κάτω από το δέρμα διαμέσου μιας λεπτής τομής. Εκτελούνται πολύ μικρές τομές σε περιοχές που δεν είναι ορατές .

Κινώντας εμπρός και πίσω ο χειρουργός χρησιμοποιεί την κάνουλα για να χαλαρώσει και να σπάσει σε μικρά τμήματα τον λιπώδη ιστό.

Μια συσκευή αναρρόφησης συνδέεται με την κάνουλα και χρησιμοποιείται για την αφαίρεση του λίπους .

Στις τομές τοποθετείται ένα ράμμα .

Το χειρουργείο διαρκεί από 1-5 ώρες.


Ανάρρωση μετά το χειρουργείο

Ενδεχόμενα να έχετε πόνο, οίδημα και εκχυμώσεις (μελανιές),μετά την επέμβαση.

Συνιστάται η τοποθέτηση ελαστικού πιεστικού ενδύματος για 2-6 εβδομάδες , η οποία είναι σημαντική για την ανάρρωση. Αυτή η ελαστική επίδεση κρατά τους ιστούς ώστε να μην δημιουργούνται μεγάλα οιδήματα και αιματώματα, δίνοντας ταυτόχρονα ανακούφιση και στήριξη. Επίσης βοηθά το δέρμα να ταιριάζει στο νέο περίγραμμα του σώματος. Θα είστε ικανή να γυρίσετε στην εργασία σας σε λίγες ημέρες και να ανακτήσετε πλήρη δραστηριότητα σε περίπου 1-2 εβδομάδες.


Αποτελέσματα

Θα διαπιστώσετε βελτίωση της εμφάνισης σας πολύ νωρίς μετά το χειρουργείο.

Μεγαλύτερη βελτίωση θα έχετε μεταξύ 4-6 εβδομάδες μετά την επέμβαση καθώς το οίδημα θα υποχωρεί .

Το τελικό αποτέλεσμα θα είναι ορατό σε περίπου 3 μήνες .

Αν και τα λιποκύτταρα αφαιρούνται οριστικά από την περιοχή κατά την διάρκεια της επέμβασης, είναι σημαντικό να κατανοήσετε ότι η λιποαναρρόφηση δεν προστατεύει από το να αποκτήσετε επιπρόσθετο βάρος.

Για να διατηρήσετε τα αποτελέσματα της επέμβασης είναι σημαντικό να ακολουθήσετε μια υγιεινή και καθημερινή άσκηση.