Στην μερική κοιλιοπλαστική αφαιρείται το χαλαρό δέρμα , το λίπος και οι ραγάδες από το                                                                                                 κατώτερο κοιλιακό τοίχωμα ,δηλαδή την lipo-drawing2περιοχή κάτω από τον ομφαλό.

Επιπρόσθετα οι όρθιοι κοιλιακοί μύες οι οποίοι με τον καιρό έχουν αδυνατίσει και χαλαρώσει μπορούν να επανέλθουν στη θέση τους τοποθετώντας ράμματα με αποτέλεσμα μια πιο σφιχτή κοιλιά .

Αντίθετα με την ολική η μερική κοιλιοπλαστική χρειάζεται μόνο μια τομή. Αυτό διότι στην μερική κοιλιοπλαστική δεν μετατοπίζεται ο ομφαλός , οπότε και η τομή γύρω από αυτόν δεν χρειάζεται.

Η τομή λοιπόν γίνεται πάνω από το εφηβαίο και είναι μικρότερη από αυτή της ολικής κοιλιοπλαστικής .Η έκταση της βέβαια εξαρτάται από την έκταση της θεραπείας και από την περίμετρο του σώματος .

Αν και η τομή θα τοποθετηθεί σε σημείο που να κρύβεται από το εσώρουχο και το μαγιό πρέπει να ξέρετε ότι η ουλή είναι μόνιμη.


ΧΕΙΡΟΥΡΓΕΙΟ

Το δέρμα με το λίπος αποχωρίζονται από το κοιλιακό τοίχωμα και ανασηκώνονται μέχρι τον ομφαλό, με έκθεση των κοιλιακών μυών της κάτω κοιλίας.

Για να σφίξει το κοιλιακό τοίχωμα τοποθετούμε ράμματα κάθετα ώστε να συμπλησιάσουν οι ορθοί κοιλιακοί μύες .Τα ράμματα μπορεί να τοποθετηθούν και οριζόντια για καλύτερο αποτέλεσμα.

Με αυτό τον τρόπο η κοιλιά γίνεται σφιχτή και ελαττώνεται η περίμετρος της μέσης.

Το δέρμα τεντώνεται και αφαιρείται η περίσσεια δέρματος και λίπους .

Η τομή ράβεται και τοποθετούνται επίδεση και ελαστική ζώνη κοιλίας .


ΜΕΤΕΓΧΕΙΡΗΤΙΚΑ-ΑΝΑΡΡΩΣΗ

Η ζώνη κοιλίας θα παραμείνει για μερικές εβδομάδες .

Ο πόνος ανταποκρίνεται σε ήπια παυσίπονα .Το οίδημα και οι εκχυμώσεις (μελανιές) θα περιοριστούν από την ελαστική επίδεση. Στην εργασία σας θα επιστρέψετε εντός της εβδομάδας. Έντονη άσκηση και άρση βαρών συνίσταται μετά την πάροδο μερικών εβδομάδων. Τα ράμματα αφαιρούνται στις 2 εβδομάδες περίπου.